Vebinārs | Kāpēc ir svarīgi uzņēmuma budžetā ieplānot IT izdevumus?

Kas? Dace Rostoka, Mārtiņš Jurjāns
Kad? 18.10.2023 10:00:00
Kur? Primend - Teams Live


Biznesa pasaulē rudens ir tas brīdis, kad liela daļa uzņēmumu plāno budžetu nākamajam gadam. Ir vērts atcerēties tajā iekļaut arī uz IT jomu attiecināmos izdevumus. Primend katru rudeni parūpējas, lai uzņēmuma klientiem savlaicīgi palīdzētu saplānot budžetu IT vajadzībām, kopīgi pārspriežot prognozes un plānus nākamajam gadam.

Dace Rostoka un Mārtiņš Jurjāns vebinārā dalīsies ar vērtīgu informāciju par šo tēmu, iztirzājot svarīgākos aspektus gan no tehnoloģiskās puses, gan no klientu skatu punkta.

Aicinām vebināram pievienoties arī Tevi vai citu Tava uzņēmuma pārstāvi, lai uzzinātu svarīgākos pieturpunktus IT budžeta izveidē:

  • Kāpēc ir vērtīgi un vajadzīgi plānot IT izdevumus?
  • Kāds ir piemērotākais laika periods, uz kuru budžetu veidot?
  • Kurā budžeta pozīcijā ietvert IT izmaksas?
  • Kad IT iekārtas pirkt un kad ir izdevīgāk tās īrēt? (CAPEX vs. OPEX)

Neviens uzņēmums taču nevēlas pēkšņi sastapties ar neparedzētiem izdevumiem, vai ne?  Lai no tā izvairītos, ieteicams savlaicīgi pievērsties IT izdevumu iebudžetēšanai, lai efektīvi saplānotu un pārvaldītu uzņēmuma IT resursus un investīcijas.

IT budžets ir arī nozīmīga vispārējās biznesa stratēģijas sastāvdaļa. Tas palīdz nodrošināt, ka tiek izvēlētas un izmantotas tādas tehnoloģijas, kas atbalsta un veicina uzņēmuma uzstādītos mērķus un stratēģiskās iniciatīvas. 

Kādas priekšrocības šis process sniedz?

  • Stratēģiskā atbilstība: iespēja novērtēt IT izdevumu apjomu un kontrolēt tos atbilstoši uzņēmuma finansiālajai situācijai un stratēģijai;
  • Nākotnes plānošana: izstrādājot nākotnes attīstības plānus un izvērtējot nepieciešamas IT investīcijas;
  • Risku kontrole: dodot iespēju identificēt iespējamos riskus, kas var rasties IT sistēmu kļūmju vai drošības pārkāpumu dēļ;
  • Izdevumu kontrole: izvērtējot pašreizējās IT izmaksas, lai savlaicīgi rastu risinājumus izmaksu optimizēšanai un efektivitātes palielināšanai.

Mūsdienu dinamiskajā, uz tehnoloģijām balstītajā pasaulē uzņēmuma veiksmi lielā mērā nosaka tas, cik gudri tehnoloģijas tiek izmantotas. IT budžeta plānošana palīdz to īstenot, ļaujot vieglāk kontrolēt izdevumus, efektīvāk izmantot resursus un stratēģiskāk plānot attīstību.
 

 

Dace Rostoka | Pārdošanas un klientu servisa vadītāja

Ar 20 gadu pieredze pārdošanas un mārketinga vadībā starptautiskos uzņēmumos. Ar prieku iesaistos procesu sakārtošanas, mārketinga vadības un stratēģijas jomās, kā arī darbā ar klientu attiecību vadību.

 

 

Mārtiņš Jurjāns, Primend Latvia vadītājs

Strādājot IT nozarē jau vairāk nekā 10 gadus, esmu palīdzējis simtiem uzņēmumu attīstīties ar tehnoloģiju palīdzību. Lielāko gandarījumu man sniedz palīdzēt cilvēkiem. Gan kolēģiem, kuru attīstība ir galvenā Primend panākumu atslēga, gan arī klientiem, kuri vienmēr vēlas sasniegt vairāk.