Biznesa analītika

Mēs palīdzam izstrādāt kvalitatīvas atskaišu sistēmas uzņēmumiem. Tās nodrošina iespēju efektīvi analizēt darbinieku rezultātus, ļaujot sniegt operatīvu un regulāru atgriezenisko saiti. Biznesa analītikas priekšrocības un katra darbinieka iesaiste tajā veicina stabilu uzņēmuma virzību uz attīstību.

Biznesa analītika

Uzņēmumi parasti vāc datus katrā darbības procesa solī, turklāt vairumam ierīču mūsdienās ir kāda “gudrā” funkcija. Reālais izaicinājums ir no šīm sistēmām iegūt datus tā, lai netiktu apdraudēta drošība un ierīces veiktspēja. Lai sekmīgi un efektīvi savāktu datus biznesa informācijas sistēmām, nepieciešama veiksmīga sadarbība starp vairākiem partneriem. 

Vairāk info šeit

Budžeta izstrāde ar Power BI un Office 365

Jebkuram uzņēmumam, kas izvirza mērķus, ir ne tikai jāfokusējas uz sasniedzamo galamērķi, bet arī regulāri jānovērtē esošais uzņēmējdarbības sniegums, lai pārliecinātos, ka tas ir uz pareizā ceļa. Finanšu budžets parāda, vai uzņēmums sasniedz savus finansiālos mērķus. Katrs budžets ir paredzamo darbības rezultātu atspoguļojums, kas balstīts uz prognozēm par ieņēmumiem no pārdošanas, pārdoto preču izmaksām un dažādām operatīvo izmaksu pozīcijām (piemēram, darbinieku algas, izdevumi par biroju, mārketingu, izpēti, attīstību utt.). 

Vairāk info šeit

IoT

Tas ir visiem zināms fakts, ka, lai uzlabotu uzņēmuma rādītājus, nepieciešams efektīvi pārvaldīt biznesa sniegumu. Bet, kā to izdarīt, ja tādas atskaites kā bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins ir balstīti uz esošo rezultātu? Tā kā skaitļošanas jaudas  kļūst aizvien nozīmīgākas un cenas ziņā lētākas, kļūst arvien vienkāršāk iegūt datus par katru uzņēmuma darba plūsmas aktivitāti un posmu. Mēs dzīvojam laikmetā, kurā dominē zinātniska strādāšanas un  produktivitātes pārvaldība.

Vairāk info šeit

Saņemt piedāvājumu