Tīkla risinājums kā pakalpojums

Ātrs, optimāls un drošs tīkla risinājums 

Drošs, ātrs un fonā nemanāmi operējošs tīkla risinājums ir uzņēmuma darba procesu raitas darbības pamatā. Jebkurā brīdī ir jābūt nodrošinātai drošai piekļuvei uzņēmējdarbībai būtiskiem datiem. Ja vēl pirms pāris gadiem augstas kvalitātes IT infrastruktūras izveidei bija nepieciešami ievērojami ieguldījumi, strauji mainīgie laiki prasa elastīgāku un uz pakalpojumiem balstītu pieeju.  

"Primend” nodrošina ātru, elastīgu un optimizētu ikmēneša tīkla pakalpojumu, kas palīdz izvairīties no lielām IT izmaksām. Lielākā daļa mūsu pakalpojumu ir elastīgi un ir balstīti uz konkrētu lietotāju, pakalpojumu vai mēnesi. Tagad mūsu portfelim ir pievienojies arī tīkla risinājums ar aprīkojumu un apsaimniekošanas pakalpojumu.  

Modernas ierīces tīkla savienojuma nodrošināšanai 

Tīkla risinājuma pakalpojuma uzbūve ietver nepieciešamos ugunsmūrus, komutatorus (switch), kā arī WiFi ierīces ar mākonī izvietotu pārvaldības programmatūru. 

Tīkla risinājumu pakalpojumu komplektā neietilpst interneta pieslēgums un interneta pakalpojumu sniedzēja nodrošinātais modems/maršrutētājs (ja nepieciešams, varam kopā ar “Elisa Eesti” piedāvāt pilnu risinājumu). 

Drošs un uzraudzīts tīkla savienojums 

Pēc iekārtu uzstādīšanas un iestatīšanas “Primend” nodrošinās visam risinājumam savu gādīgo atbalstu.  

“Primend” atbalsta pakalpojumi tīkla risinājuma pārvaldībai: 

 • ierīces un norunāto pakalpojumu 24/7 uzraudzība; 
 • reaģēšana uz uzraudzības ziņojumiem norunātā SLA laikā; 
 • ierīces programmatūras atjaunināšana; 
 • ierīču konfigurācijas dublēšana; 
 • lietotāju piekļuves iestatīšana attālinātā darba veikšanai; 
 • ierīces nomaiņa tās bojājumu gadījumā. 

  “Primend” garantē reaģēšanu uz bojājumiem darba laikā atbilstoši šādām kategorijām (SLA): 

 • 1 stundas laikā - INCIDENTS – ja nedarbojas vismaz viens uzņēmējdarbībai būtisks pakalpojums, kas tiek nodrošināts ar tīkla ierīci 
 • 4 stundu laikā - PROBLĒMA – ja nedarbojas ar tīkla ierīci nodrošināms pakalpojums, kas nav būtisks uzņēmējdarbībai 

 Mēs izveidojam tīkla risinājumu atbilstoši klienta vajadzībām, izvēlamies ierīces, uzstādām kabeļu un WiFi tīklu gan saviem darbiniekiem, gan viesiem. Mēs uzraugām iekārtas un pakalpojumus, iestatām piekļuvi, uzstādām ražotāja drošības un programmatūras atjauninājumus, dublējam iekārtas konfigurācijas, kā arī bojājumu gadījumā nomainām ierīces. 

Piedāvājuma paraugs klientam, pie kura strādā 40-50 darbinieku, kas atrodas vienā lokācijā: 

 • ugunsmūris Fortigate FG60F 
 • 2x 24-port Switch 
 • 4x WiFi access point 

KOPĀ 165€ mēnesī 

Saņemt piedāvājumu

Lejuplādēt produkta aprakstu