IoT

Tas ir visiem zināms fakts, ka, lai uzlabotu uzņēmuma rādītājus, nepieciešams efektīvi pārvaldīt biznesa sniegumu. Bet, kā to izdarīt, ja tādas atskaites kā bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins ir balstīti uz esošo rezultātu? Tā kā skaitļošanas jaudas  kļūst aizvien nozīmīgākas un cenas ziņā lētākas, kļūst arvien vienkāršāk iegūt datus par katru uzņēmuma darba plūsmas aktivitāti un posmu. Mēs dzīvojam laikmetā, kurā dominē zinātniska strādāšanas un  produktivitātes pārvaldība.

Universālas datu ievākšanas, analizēšanas un snieguma ziņošanas infrastruktūra tiek saukta par lietu internetu (IoT) jeb Industriju 4.0. To var saukt dažādos vārdos, tomēr nemainīgs paliek fakts, ka daudziem uzņēmumiem datu ievākšana un analizēšana ir sarežģīts uzdevums, kas pieprasa pieredzējušu biznesa analītiķu un datu pētnieku palīdzību.

Primend izmanto sertificētus un drošus Azure infrastruktūras pakalpojumus, lai veidotu datu ievākšanas, pārveides un analizēšanas sistēmas, un Power BI, lai no datiem izveidotu analīzes ziņojumus. Azure IoT Hub ir spēcīgs datu ievākšanas un ierīču konfigurēšanas pakalpojums, kas spēj ievākt datus MQTT un AMQP formātos un atjaunot algoritmiskās mācīšanās modeļus IoT Edge ierīcēs. Azure datu glabātuves un datubāzes nodrošina uzticamus un pielāgojamus pakalpojumus, lai glabātu, tīrītu, kārtotu un analizētu datus. Kā arī, Power BI pakalpojumam izveidots uzskatāms un funkcionāls informācijas panelis, lai atrādītu snieguma datus datorā un mobilajā ierīcē. 

Primend ekspertiem ir pieredze Azure pakalpojumu konfigurēšanā un datu analizēšanā, izmantojot Big Data un AI sistēmas. Mūsu speciālisti spēj konfigurēt Power BI ziņojumus un palīdzēt klientiem izveidot ziņojumu vizualizācijas, kas vislabāk attēlo KPI sasniegumus.

Saņemt piedāvājumu