“Uzņēmuma “Primend” plašā pieredzes bagāža, elastība, gatavība sadarboties un interese darīt kaut ko atšķirīgu ir iemesli, kāpēc to uzskatām par sev piemērotu partneri.”

“TREV-2 Grupp” ir Igaunijā vadošs uzņēmum, kurš nodarbojas ar inženiertehnisko būvju izbūvi un apkopi un kurš ir modernizējis lielu daļu Igaunijas ceļu tīkla. "TREV-2 Grupp” biroji atrodas visā Igaunijā - Tallinā, Pelvā, Raplā un Jegevā. No aptuveni 360 uzņēmuma darbiniekiem 200 savā ikdienas darbā izmanto infotehnoloģiskos programmnodrošinājumus, licences utt. Uzņēmumu ierosināja vērsties pie “Primend” vēlme modernizēt uzņēmuma IT nodrošinājumu kopumā un uzlabot uzņēmuma darbības efektivitāti. 

Interese par stratēģiskāku pieeju

Kā norāda “TREV-2 Grupp” finanšu vadītāja Sīri Heinsāre, uzņēmuma IT attīstības risinājumi vadījās pēc šaurām vajadzībām. “Es neuzskatīju, ka šāda pieeja ir pareiza, taču bija skaidrs, ka uzņēmuma iekšienē mums nav pietiekamas tehniskās kompetences stratēģiskākas pieejas izstrādei,” viņa sacīja. “Mēs ar iespēju iegādāties zinātību ārpus sava uzņēmuma bijām kursā arī agrāk, un mēs sākām meklēt pakalpojumu sniedzēju, kuru raksturotu spēcīga kompetence IT-tehniskajā jomā, kā arī plašas stratēģiskās zināšanas par IT tendencēm. Izvēles kritērijs bija arī iespēja izmantot pakalpojumu pēc vajadzības, kā arī elastība attiecībā uz dalību procesā un risinājumu meklēšanā saistībā ar dažādām tēmām,” viņa piebilda.

Izvēloties pakalpojumu sniedzēju, noteicošais ir savstarpējā sadarbība

“Mēs izvēlējāmies par IT vadības pakalpojuma sniedzēju uzņēmumu “Primend”, jo tiekoties guvām pārliecību, ka viņiem ir gan plaša pieredze un spēja pieiet visam kopumā, gan arī novatoriska domāšana un interese apsvērt dažādas iespējas. Šāda konsultāciju pakalpojuma gadījumā vissvarīgākais nav pats uzņēmums un tā pieredzes bagāža, bet gan cilvēki, ar kuriem ikdienā jāsaskaras un kas sniedz palīdzību. Ja ir laba sapratne vienam par otru un visas problēmas tiek izskatītas atklāti, tad sadarbība norit veiksmīgi. Uz doto brīdi ar “Primend” palīdzību esam uzsākuši dažādus jaunus attīstības projektus saistībā ar projektu vadību un vadības informācijas vizualizēšanu, tāpat esam sastādījuši IT attīstības plānu un daudz ko citu. Darbs norit nepārtraukti,” piebilst Sīri Heinsāre.

Ārējā IT vadība un tās priekšrocības

“Uzņēmums ”Primend” sniedz IT vadības pakalpojumu daudziem uzņēmumiem, taču iepriekšēja pieredze sadarbībai ar lielu būvniecības uzņēmumu mums nebija. Pieņemot darbu, mēs zinājām, kas ir “TREV-2 Grupp”, un mēs bijām gatavi, ka izmaiņu veikšana lielā uzņēmumā prasīs laiku. Pateicoties labai sadarbībai, varam jau parādīt vairākus rezultātus,” saka “Primend” pakalpojumu pārdošanas vadītājs Rene Kālo (Rene Kaalo). “Ārējās IT vadības pakalpojuma plusi ir svaigs redzējums, laba sapratne par biznesa procesiem, kompetence gan ilgstošas stratēģijas izveidē, gan tekošo problēmu operatīvā atrisināšanā. Tā kā pakalpojums ir balstīts uz nepieciešamību, tad tas var būt labākais risinājums gan lielajiem, gan arī mazajiem uzņēmumiem,” viņš piebilst. “Mūsu pieredze ar “TREV-2 Grupp” ir mums apliecinājusi, ka ārējā IT vadītāja svaigais un viengabalainais skatījums, kā arī uzņēmuma gatavība sniegt ieguldījumu biznesa attīstīšanā ar dažādu jaunu attīstīšanas projektu starpniecību, ir kombinācija, kas palīdz sasniegt mērķi un iz eidot jaunus, labumu sniedzošus risinājumus,” tēmu apkopo Rene Kālo.